عضویت / ورود

 

امت اسلامی معاصر بین عزت و ذلت

 

 

آیت الله اراکی                          

 

عزت، اصل مهم اسلامی است که فرد یا گروه مسلمان را از آن گریزی نیست. خداوند متعال کلیه امور مؤمن را به خودش واگذاره کرده است و به او اجازه نمی دهد که ذلیل باشد.

جامعه مسلمان باید عزیز و شجاع باشد و کلیه آموزه های اسلامی اعم از تربیتی، اقتصادی، سیاسی، دولتی، اجتماعی و نظامی باید به سمت تحقق عزت مسلمانان و دور شدن آنها از ذلت باشد.

 هر آنچه که جامعه اسلامی در تاریخ خود از حرکتهای جهادی، عملی، فکری، هنری و پیشرفت اصیل در میدان تخریب و سازنگی شاهد بوده است، پشت همه اینها حساس عزت نهفته است.

 و هر آنچه که این جامعه اسلامی از شکستها و انحرافها و فتنه ها و آشوبها در تاریخ به خود دیده است، نتیجه عدم وجود عزت اسلامی و ظهور ذلت در تاریخ آن است.

نمی خواهیم در مورد ذلت مسلمانان در گذشته صحبت کنیم، بلکه از ذلت مسلمانان در تاریخ معاصر آنها می گوییم، بسیاری از عوامل در زمینه های مختلف، موجب به وجود آمدن ذلت مسلمانان شده و باعث شده است که آنها عزت،هویت اسلامی، کرامت و شخصیت خود را  به عنوان یک امت متمدن را  احساس نکنند.

این حالت ذلت اگر به عزت تبدیل  نشود، خطرهایی  در پی دارد و صاحب آن را به سمت عزت سراب گونه سوق می دهد، به طوری که عزت خود را در نزد سلاطین و صاحبان قدرت جستجو می کند و تبدیل به آلت و دست آویزی قابل انعطاف در دست صاحبان قدرت می شود و یا اینکه سعی می کند شخصیت و هویت گم شده خود را در اعمال غیرعادی و نگرشهای انحرافی دنبال کند و یا اینکه طعمه ای بشود در دست کسانی که اهداف تخریبی را دنبال می کنند.

بسیاری از جریانهای انحرافی در جوامع اسلامی به وجود آمده است، بعد از اینکه گروههایی به این جوامع پیوستند که برخی شرایط آنها را ذلیل کرده و شخصیت و هویت آنها را در هم شکسته بود و این گروهها شخصیت گم شده خود را در جریانهای انحرافی جستجو می کردند.

تاریخ اسلام شاهد درگیریهای طایفه ای بسیاری بوده است، بدون  اینکه طرفین درگیریها دلیل فکری  و فقهی آن را بدانند، کسانی که مردم عمومی و بازاری شناخته می شدند وارد این درگیریها می شدند تا بعد از اینکه شخصیت و هویت اسلامی و محمدی خود را از دست داده بودند، شخصیت وابسته خود را در این درگیریها اثبات کنند.

این گونه فتواهایی که هر از گاهی صادر می شود، نتیجه ای جز شکست و تسلیم شدن ندارد؛ جریانهایی که از مدرنیسم به وجود می آیند، اصالت و  میراث را انکار می کند و به صراحت به تقلید از غرب فرا می خوانند؛ همه اینها نتیجه حالت ذلت پنهان در درون جانهاست.

مصلحان اسلامی این حقیقت را درک کردند و اولین شعاری که مطرح کردند شعار برتری ایمان، بازگشت هویت، افتخار به میراث اسلام و کوچک شمردن غرب و زرق و برق آن بود.

 امت اسلامی با ویژگیهایی که خداوند متعال برای آن خواسته است، به زمین باز نمی گردد، مگر اینکه روح عزت در رگهایش  جاری شود، عزت به خداوند، اسلام و به هویت متمایز امت است و باقی ماندن حالت ذلت به معنی پراکندگی، درگیری، شکست و چند دستگی و وابستگی بیشتر است.

دشمنان مسلمانان از هر فرصتی استفاده می کنند تا با جنگ نظامی و فرهنگی و رسانه ای و با توهینهای علنی به مقدسات و کرامات مسلمانان، عزت مسلمانان را در هم بشکنند، جنایت انتقال سفارت آمریکا به قدس، معامله قرن و اعلام یهودی بودن سرزمین فلسطین، آخرین تلاشهای دشمن  برای ذلت مسلمانان نیست.

شکست پروژه آمریکایی صهیونیستی در منطقه و پیروزیهای مقاومت در لبنان و فلسطین و اصرار مردم فلسطین بر حق بازگشت به میهن و مقاومت آنها در مقابل صهیونیستهای خون ریز، بشارت بیداری را می دهد که به اذن خداوند عزت و کرامت را به امت باز می گرداند.

در برابر درگیریهای تمدنی کنونی، مسلمانان باید مسؤولیت استفاده از تمامی قدرتهای بشری که خداوند به جامعه اسلامی عنایت کرده است، از جمله قدرت اقتصادی و موقعیت جغرافیایی  و ... را بر عهده بگیرند و با رویکرد محکم و استفاده از فرصت نشستها برای کاشت روح عزت در جانها و مقابله با ذلت مسلمانان تلاش کنند.

در این صورت است که می توانیم خود را ببینم که از عرصه تنگ فرقه ای و طایفه ای به عرصه وسیع اسلام ناب محمدی رسیده ایم! امید است که به اذن خداوند نزدیک باشد.

محسن اراکی

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

---------------------

منبع:

خبرگزاری تقریب

 

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • برگزیده‌ها
  • آخرین‌ها