عضویت / ورود

 

یافته های محققان حاکی از آن است که خوردن میوه و سبزیجات برای سلامت جسم، سلامت ذهن و روان بسیار مفید است. 

مطالعهای که توسط محققان دانشگاه وارویک انگلستان انجام شد نشان داد خوردن میوه و سبزیجات اثر فوق العادهای بر سلامت روان داشته و باعث شاد شدن روحیه میشود.

این محققان مطالعات خود را بر روی ۱۳,۹۸۳ شرکت کننده بالای ۱۶ سال که ۵۶ درصد آنان، زن بودند، انجام دادند؛ بخشی از پژوهش محققان بر روی رفتارهای کلیدی و روانی این افراد صورت گرفت و از دو عامل که بیشترین تأثیر را بر روی سلامت روان آنها گذاشته بود متعجب شدند: سیگار کشیدن و نخوردن میوه و سبزیجات.

در میان این افراد، ۳۳.۵ درصد آنان از سطح بالای ذهنی برخوردار بودند که حداقل ۵ وعده میوه و سبزیجات در روز میخوردند، ۳۱.۴ درصد، ۳ یا ۴ بار میوه در روز میخوردند، ۲۸.۴ درصد یک یا ۲ وعده در روز میوه میخوردند و تنها ۶.۸ درصد کمتر از یک وعده میوه و سبزیجات میخوردند.

«ساوریو استرانجز» محقق این مطالعه می گوید: «دادهها نشان داد افرادی که مصرف میوه و سبزیجات بالایی دارند، کمتر در معرض ابتلا به بیماریهای روان قرار دارند.»

به گفته محققان مصرف کم میوه و سبزیجات ۱۵ درصد خطر ابتلا به بیماریها را افزایش می دهد؛ البته عوامل دیگری مانند شیوه زندگی نیز در کوتاه شدن عمر و بیماری روحی و روانی اثر دارند.

اما محققان اصرار دارند که ارتباط روشنی بین مصرف میوهها و سبزیجات و سلامت بدن و روح وجود دارد و به خوبی نشان داده شده است که مردان و زنان در صورت مصرف زیاد میوه و سبزیجات شانس بیشتری برای سالم ماندن دارند و اثرات بیشتری در مغز آنها میگذارد.

------------------------------------------------------

منبع:

خبرگزاری مهر