عضویت / ورود

 نتایج تحقیق تازه‌ای نشان داده که زنان در مشاغل پر استرس تا یک سوم بیشتر از مردان در معرض خطر سکته قلبی قرار دارند.

 پژوهشی در دانشگاه یوتا در ایالات متحده آمریکا نشان داده است که بانوان شاغل باید بیشتر به فکر سلامتی خود باشند.

بر اساس نتایج این تحقیق که جمع‌بندی ۶ پژوهش جداگانه است، زنان در مشاغل پر استرس ۳۳ درصد بیشتر احتمال دارد که به سکته قلبی دچار شوند. به گزارش دیلی میل، در این مورد البته می‌توان عواملی مانند فشار خون بالا و عادات غذایی ناسالم را نیز دخیل دانست. همچنین مشاغل پر استرس تمایل بیشتری برای خوردن و نوشیدن غذاهای کمتر سالم و همچنین سیگار کشیدن به وجود می‌آورد.

این پژوهش که در دانشگاه یوتا انجام شده، دربردارنده اطلاعات برگرفته از ۶ مطالعه شامل سوابق ۱۳۸ هزار نفر بوده است. در این تحقیق مشخص شده است که به‌طور کلی افرادی که مشاغل پر استرس دارند، ۲۲ درصد بیشتر از دیگران احتمال دارد به سکته دچار شوند. زنان دارای شغل با استرس بالا با ۳۳ درصد خطر بیشتر از لحاظ سکته مواجه هستند.

در این مطالعه، مشاغل بر اساس اینکه افراد تا چه اندازه کنترل بر کار خود دارند و شغل تا چه اندازه سخت است و یا چقدر فشار روانی از جمله فشار زمانی، بار روانی و محدودیت‌های مربوط به هماهنگی در بر دارد، طبقه‌بندی شده است. کار فیزیکی و تعداد کل ساعات کار در این مطالعه در نظر گرفته نشده است. همچنین مشاغل منفعل به عنوان مشاغلی که مهارت کمتری لازم دارند و کمتر به کنترل نیاز دارند، طبقه بندی شدند. سرایداری، کارگری در معدن و کارهای یدی دیگر در این رده گنجانده شدند. مشاغل کم استرس اما با مهارت بالا و کنترل بالا مانند کار دانشمندان علوم طبیعی و معماران در طبقه دیگری قرار گرفتند.

شغل با استرس بالا، که مهارت بالا و کنترل کم نیاز دارد، مانند کارهای خدماتی، پیشخدمتی و پرستاری در رده‌ای دیگر قرار گرفتند و مشاغل فعال با نیاز به مهارت بالا و کنترل بالا شامل پزشکان، معلمان و مهندسان نیز طبقه‌بندی متفاوتی دارند.

در این ۶ مطالعه نسبت کسانی که مشاغل با استرس بالا داشتند، از ۱۱ درصد تا ۲۷ درصد کل شرکت کنندگان بود.

تجزیه و تحلیل نشان داد کسانی که شغل با استرس بالا دارند ۲۲ درصد بیشتر دچار سکته می‌شوند و زنان با شغل با استرس بالا ۳۳ درصد بیشتر با خطر مواجه هستند. هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که چرا زنان بیشتر در معرض خطر هستند.

افراد دارای مشاغل با استرس بالا نسبت به افراد با شغل استرس کم ۵۸ درصد بیشتر احتمال دارد که به سکته مغزی ایسکمیک دچار شوند. سکته ایسکمیک رایج ترین نوع سکته مغزی استکه به علت انسداد جریان خون به در مغز ایجاد می شود و اغلب به دلیل لخته‌ای که از ناحیه دیگری از بدن منتقل شده است، به وجود می آید.

در این پژوهش مشخص شد که طبقه‌بندی مشاغل به فعال و غیر فعال ارتباطی با افزایش خطر سکته ندارد.

---------------------------------------------------------------------------

منبع:

سلامت نیوز