عضویت / ورود

 دکتر صافیناز کاظم اصفهانی نویسنده مصری

تابعیت: مصر

موضوع: شخصیت های اسلامی معاصر

بیوگرافی:

پدربزرگ ایشان از شهر اصفهان به همراه سید جمال الدین اسدآبادی از علمای تقریبی جهان اسلام در مأموریت تقریبی راهی مصر شدند و همان جا ماندند و در سال 1910میلادی شناسنامه مصری گرفتند.

 

تحصیلات :

-       لیسانس ادبیات رشته رسانه از دانشگاه قاهره 1959 میلادی

-       فوق لیسانس رشته نقد تأتر از دانشگاه نیویرک – آمریکا1966 میلادی

 

فعالیت :

-          فعالیت در مجله "اخبار الیوم"

-          نقد تاتر با موضوع آسیب شناسی تاتر در مرکز دار الهلال

-          نویسنده در مجله های مصور به زبان عربی

-          نویسنده در مطبوعات آزاد در نهادهای همچون روزنامه های  "المصری الیوم" و "الاشرق الاوسط"

-          در حال فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و مخالفت کردن با سیاست‌های حاکم سالهای 1973، 1975 و 1981 میلادی دستگیر و زندانی شدند و تنها دختر ایشان ( نواره نجم) در زندان بدنیا آمد.

-          با انوار السادات مخالفت و قطع رابطه کردند بخاطر معاهده کامپ دیود

-          مخالفت و قطع رابطه با جمال عبدالناصر بخاطر کشتن سید قطب

-          بدلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی از مصر بسمت عراق رفتند و در دانشگاه مستنصریه عراق مشغول تدریس شدند.

 

به گفته ایشان:

-          من مسلمانم و براساس مبانی اسلام با دیگران رابطه برقرار می‌کنم؛ دین اسلام انسان را به نماز، روزه، صبر و طاعت خدا پایبند کرده تا شایستگی خلیفته الله در زمین داشته باشد

-          مبانی اسلام به زنان عزت، اعتماد به نفس و اراده قوی و محکم می بخشد تا اثرگذار باشند،  نه اینکه از زنان اروپایی و آمریکایی تقلید کورکورانه کند.

 

تالیفات :

-           رومانیتکیات (رمانیکها)

-          یومیات بغداد (روزهای بغداد)

-          تلابیب الکتابه

-          الخدیعة الناصریة (فریب ناصری)

-          في مسألة السفور و الحجاب (در باب بی حجابی و حجاب)

-          رؤی و ذات (نظرها و خود)

-          الحقیقة و غسیل المخ (حقیقت و شستشوی مغزی)

-          من ملف مسرح الستینات (از پرونده ده شصت)

-          مسرح المسرحیین (تئاتر تئاتری ها)

-          من دفتر الملاحظات (از دفتر یادداشتها)

-          عن الحب و الحریة (از عشق و آزادی)

-          تاکسی الکلام (تاکسی سخن)

-          صنعة لطافة (صنعت لطافت)

-          صورة صدام (تصویر صدام)

-          رسالیات في البیت النبوي (خانمهای مؤمن در خانه پیامبر)