عضویت / ورود

خانم دکتر زهرا مصطفوی

تابعیت: ايران

موضوع: شخصیت های اسلامی معاصر

بیوگرافی:

 خانم دکتر زهرا مصطفوی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران صبیه مکرمه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آیة الله امام خمینی(ره) می باشند.

 

 

مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی فلسفه وحکمت اسلامی از دانشگاه تهران

 

 تجارب آموزشی

  تدریس فلسفه، منطق، کلام، مبانی تعلیم و تربیت در اسلام، فلسفه اخلاق،...

 

فعالیتها :

  v    رئیس و دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین

 v    دبیر کل اتحادیه بین المللی سازمانهای غیردولتی حامی حقوق ملت فلسطین

 v    دبیر کل جمعیت زنان

 v    مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی

 v    مدیر مسئول فصلنامه ندا

 v    عضو هیئت امناء جمعیت زنان خارطوم

 v    عضو هیأت تحریریه فصلنامه ندا

 v    عضو هیأت کنفرانس اسلامی

 v    عضو هیأت تحریریه مجله (علمی– پژوهشی)  متافیزیک،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 

از جمله تالیفات:

 

1.               کتب

v               مبانی فکری امام خمینی (ره)

 v               نوآوریهای فلسفی صدر المتالهین

 v               تأملات و تحقيقات پيرامون برخی مسائل فلسفه و کلام

 v               مبانی نظری اخلاق و تربيت اسلامی

 v               شرح قواعد المرام

 v               آب حیات در ظلمات

 v               آوای محمدی رسولان

 v               محصِّل افکار صدرالمتالهین

 v               جستارهایی درباره فلسطین، قبله اول مسلمین و......

 

2.                مقالات پژوهشی:

 v               آرا متکلمان و آیات مورد استفاده ایشان در اثبات عصمت انبیاء

 v               بازسازی نظر خیام درباره وجود

 v               نگاهی جدید به مقدمات، جایگاه و آثار بحث زیادت وجود بر ماهیت

 v               آثار نظریه دهر و حدوث دهری در حکمت یمانی میرداماد

 v               اقسام جوهر از نظر صدرالمتالهین

 v               نوآوریهای فلسفی شهید سید مصطفی خمینی در الاهیات بالمعنی الاخص

 v               نوآوریهای فلسفی شهید سید مصطفی خمینی در الاهیات بالمعنی الاعم

 v               بررسی علم خدا در کلام اسلامی

 v               دانای سر پیدا و نهان

 

3.               مقالات ترویجی و نقد:

 v               معنویت در جهان معاصر از دیدگاه امام خمینی ( ره)

 v                لزوم گسترش اخلاق در مراکز علمی

 v               رابطه قضایای توصیفی و الزامی

 Faith and Life, Mahjubah, No. 2. Islamic Thought Foundation, Iran: Tehran, February, 2007.