عضویت / ورود

موضوع: اسلام در خاتواده

توضیحات:

در این کلیپ کودکان از نگاه و نظرشان را درباره حضرت محمد (ص) می گویند و از آنان پرسیده می شود اگر پیامبر را می دیدند به او چه می گفتند و او چه می کرد.

امتیازدهی
(1 رای)

رسانه

as8.asset.aparat.com/aparat-video/3cc3f7884fc575bb940f31cb3197cb893873582-270p__70531.mp4