عضویت / ورود

مشخصات محصول: کتاب

نويسنده: نعمیه اسلاملو، محمد حسن زمان وزیری

ناشر:انتشارات تلاوت آرامش

تاریخ نشر: 1389

بها: 40000 ریال

لينك ارجاع

توضیحات:

 

این کتاب ستم به زنان از ستم کهن گرفته تا ستم مدرن به نام برابری را مورد نقد و  بررسی و چالش قرار داده و عالمانه و هنرمندانه به نگاه اسلام پرداخته است.

فصل اول

ستم کهن

نگاه مادی غرب که تماما برمبنای لذّات پست مادی انسان،آنهم انسان به معنی مرد،پایه ­ریزی شده است همواره ازارزشهای والای معنوی انسان غفلت کرده است.تمدن غربی که گفتارورفتاراندیشمندانش نسبت به زن،اینگونه پَست وحقیربوده وفرهنگش برای زن،چنین ارزش وجایگاه فرومایه­ ای تعریف می کند،امروز مُدعی دفاع ازحقوق زن است!؟!

فصل دوم

پس از1300 سال عقب افتادگی

وسرانجام دراوایل قرن بیستم زن غربی پس ازسالها محرومیتّ ومحجوریتّ ازحقوق انسانی خود والبته سالهامبارزه ی سخت، توانست برای اولین بارحق ارث،حق استفاده ازاموال شخصی خود،حق رأی،حق تحصیل واخذ مدرک تحصیلی و... پیدا کند درحالی که همگی اینها، حقوق اولیه ای است که اسلام1300 سال پیش،یعنی ازهمان بدو تولدش، برای زن به رسمیت شناخته است.

فصل سوم

ستم برابری

فمنیسم برخاسته ازمحجوریت های زن دردنیای غرب است ولی راه اشتباهی را درپیش گرفت. اوکه برای نجات آمده بود، با شعار«برابری زن ومرد» والبته با نادیده انگاشتن تفاوتهای ذاتی زن ومرد، خود، عامل ستم جدیدی درحقّ زن شد به نام ستم برابری. حال سؤال اساسی اینجاست که آیا نسخ هی(غلط) پیچیده شده برای زنِ محجورغربی، می تواند برای بانوان ایران زمین با آن پشتوانه ی غنی دینی وملی کارآمد باشد؟ دراین فصل، آموزه های فمنیسم، اعترافات منتقدانش وفرامین الهی وشاخص های روشنایی را مرورمی کنیم.

فصل چهارم

... وبازهم ستم

... وبازهم ستم، کتک، آزارواذیت، سوءاستفاده های جنسی وقاچاق زنان ودختران که همگی نشأت گرفته ازنگاه مادی ولذت جویانه به زن است .نگاهی که درآن زن ومرد به جای آنکه مکمل یکدیگرباشند، دو رقیب هستند و دراین نبردِ نا برابر، این زن است که بازهم مورد ستم قرارمی­ گیرد.

فصل پنجم

شاخص روشنایی

نگاه متعالی به انسان(اعم از زن و مرد) و تکامل مادی و معنوی او و توجه خاص به حُرمت وارزش زن بعنوان موجودی ظریف و عاطفی، موج میزند در سفارشات اسلام عزیز و عالمان دین، باشد که این نگاه جامع، متعادل و حکیمانه که در میان جار و جنجال های مدعیان دنیامحور دفاع ازحقوق بشر مغفول مانده است، شاخصی برای روشن کردن راه ما نباشد و درهمه ی ابعاد زندگی مان جاری شود حتی ... گاهی، همین نزدیکی

امتیازدهی
(1 رای)