عضویت / ورود

مشخصات محصول: کتاب

نويسنده: پردیس عامری 

ناشر:انتشارات توز و قلم یزد 

تاریخ نشر: ۱۳۹۴

بهاء: ۹۰۰۰۰ ریال

لينك ارجاع

توضیحات:

نویسنده به جایگاه زبان‌شناسی جنسیت در جامعه‌شناسی پرداخته و معتقد است که زبان‌شناسي جنسيت يكي از شاخه‌هاي مورد توجه در حوزه‌ جامعه‌شناسي زبان است كه به مطالعه تأثير متغير جنسيت بر ايجاد گوناگوني‌هاي زباني مي‌پردازد. عنوان «زبان و جنسيت» در ظاهر ساده است تا آن‌جاكه ممكن است تصور شود ديگر نيازي به پژوهش در اين حوزه وجود ندارد.

فهرست مطالب:

کتاب زبان و جنسیت در شش فصل تدوین شده است که فصل اول شامل دو گفتار كليات زبان‌شناسي جنسيت و جنسيت در نظام دستوري زبان است. در گفتار اول ضمن بررسی تاریخچه پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه زبان و جنسیت، نویسنده، آراء و نظريات حوزه‌ مطالعات زبان و جنسيت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در گفتار دوم، نویسنده بر این نکته تأکید می‌کند که موضوع زبان و جنسيت را مي‌توان از منظرهاي گوناگوني مورد بررسي قرار داد؛ از جمله مي‌توان الگوهاي جنسيتي متجلي در زبان را مورد بررسي قرار داد كه يكي از صورت‌هايي كه اين الگوها دارند، در قالب‌هاي نظام‌هاي دستوري زبان است.

فصل دوم با عنوان واژه‌شناسي جنسيت در متون فارسي شامل دو گفتار نشانه‌هاي جنسيت‌سازي‌شده در متون و كتاب‌ها و نشانه‌هاي جنسيت‌سازي‌شده در اشعار كهن فارسي است. در گفتار اول، نویسنده به این نکته اشاره می‌کند که فرهنگ از طريق يك نظام نمادين با عنوان زبان، انتقال مي‌يابد. در حقيقت انسان‌ها تنها موجوداتي هستند كه يك زبان كاملاً تحول‌يافته را در يك نظام ارتباطي ويژه به كار مي‌برند. 

فصل سوم، جنسيت در زبان الهيات و عرفان، شامل یک گفتار با عنوان خوانش‌هاي ديگر از عرفان و متون ديني است. عامری در مقدمه این فصل بر این مسئله اشاره می‌کند که در عالم عرفان مبنا اين است كه هيچ وجودي جز ذات الهي موجود نيست، پس ذكورت و انوثت هم جايي در تفكرات اهل تصوف ندارند. حتي وجود انسان هم بدون يگانه‌شدن با منشأ حيات، معنايي مستقل ندارد. نویسنده در این فصل در تلاش است تا با این مقدمه، به این پرسش پاسخ دهد كه چرا علي‌رغم اين‌كه دراساس عرفانيسم جنسيت مطرح نيست، نمودهاي جنسيت‌زدگي در برخي اشعار عرفاني و متون ديني به صورت نسبت‌دادن صفات برجسته‌اي چون عقلانيت به مردان و نقصان عقل به زنان وجود دارد و این امر دلالت بر چه رويكردي در ميان عارفان دارد؟

زبان و ميان‌سوژگي در نظريات " لوس ايريگاري" عنوان فصل چهارم کتاب است که در ذیل آن زن به مثابه‌ ديگري مورد بررسی قرار گرفته شده‌ است. عامری در این فصل در تلاش است تا ضمن معرفی شخصی علمی ایریگاری، به بازخوانی اندیشه او در حوزه زبان و جنسیت بپردازد.

فصل پنجم با عنوان زبان و جنسيت ترجمه مقاله‌اي از سوزان رومين استاد زبان‌شناسي آكسفورد و شامل دو گفتار جنسيت، فرآيندي ارتباطي و زبان مردساخته است.

و در نهایت خوانش جنسيت در آثار مولانا، عنوان فصل ششم کتاب است. نویسنده در این فصل بر آن است تا جنسیت را در آثار مولانا مورد بررسی قرار دهد. هدف از بررسي آن‌چه جنسيت‌زدگي در اشعار عرفاني مولانا ياد مي‌شود، تحليل و خوانشي نوين است؛ چراكه در عرفاني با اين قدر و مرتبه، جايي براي فرودست دانستن جنسي از انسان يعني زن، حتي تحت‌تأثير فرهنگ غالب جامعه نيز قابل قبول نيست.

 

امتیازدهی
(0 رای‌ها)