عضویت / ورود
گزارشات

حضور دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان در نشست علمی موسسه بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی

همایش یک روزه زن مسلمان اعتدال، توسعه و تحکیم بنیان خانواده  با سنخنرانی دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان در بندرعباس برگزار شد.

خانم دکتر " طوبی کرمانی" دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان  به تشریح دستاوردهای اتحادیه جهانی زنان مسلمان در بیست و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی پرداخت و گفت: اتحادیه جهانی زنان مسلمان در کنفرانس امسال بیش از حد توان ظاهر شد و به اهدافی که پیش بینی می کردیم رسیدیم.

نشست اتحادیه جهانی زنان مسلمان با حضور حضرت آیت الله اراکی رئیس هیأت امناء اتحادیه در حاشیه بیست و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی برگزار گردید. 

محورهای فرعی :

الف : علل فاصله گرفتن نسل جوان از الگوهای دینی 

ب:  راهکارهای عملی معاصر سازی الگوی دینی 

ج: تبیین اصول ثابت در اسوه‌های برجسته الهی و ارتباط آن با مقتضیات 

آنچه پیش روی شماست یادداشت یکی از اعضای اتحادیه جهانی زنان مسلمان است که به عنوان یکی از حجاج حاضر در این فاجعه،  از مشاهدات خود می گویند. 

اتحادیه جهانی زنان مسلمان، ضمن عرض تسلیت این فاجعه هولناک به تمام جهان اسلام، همدردی خود را با خانواده ها و بازماندگان این حادثه دردناک ابراز نموده و برای جان باختگان که در لباس پاک احرام به لقاء الله پیوستند، طلب مغفرت الهی و علو درجات و برای مجروحان آرزوی شفاء و بهبودی مسئلت می نماید.