عضویت / ورود

 

 

شادباش صمیمانه اتحادیه جهانی زنان مسلمان به شیر زنان قهرمان فوتسال جمهوری اسلامی ایران

 

در دنیای امروز، قانون صفر و صدی حاکمیت می‌کند جان‌سوز و جهان‌سوز. یا عالمند و در صحنه و یا جاهلند و در عُزلت. یا بی‌بند و بارند و پیدا و یا مقیدند و پنهان

و افتخار جمهوری اسلامی ایران، در حفظ توأمان علم و دین و نشاط و فعالیت و حریم‌داری است و زنان وطنمان از هر دو حیات و حوزه پاسداری می‌کنند و افتخار می‌آفریدند و به دنیا به تجربه می‌باورانند که می‌توان حریم نگه داشت و سرافرازی و پیروزی رقم زد. می‌توان قهرمان بود و پهلوان که قهرمانی و پهلوانی حقیقی، در کنترل نفس است. و پوشش و عفت نه فقط مانع نیست که سنگرشکن است و راه گشا و مایه اقتدار.

اتحادیه جهانی زنان مسلمان ضمن تقدیر از شایستگی‌ها و زحمات تیم قهرمان بانوان فوتسال جمهوری اسلامی، برایشان سعادت و توفیق در همه عرصه‌ها و در هردو جهان از خداوند متعال خواستار است.

دبیرخانه اتحادیه جهانی زنان مسلمان