عضویت / ورود

دبير اتحاديه جهاني زنان مسلمان، در همایش بين اللملي میلاد فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (سلام الله علیهما) در اهواز گفت: این جشنواره گامی است در راستای تأسيس فدراسيون فرهنگ مد جهان اسلام در اهواز و اميداورم نخستين مرکز تخصصي پوشاک و نقوش اسلامي در جهان اسلام به زودی هنرجو بپذيرد.

طوبي کرماني دبيرکل اتحاديه جهاني زنان مسلمان، 18 اسفندماه در نخستين جشنواره بين اللملي فرهنگ مد اسلامی در اهواز، با اشاره به ضرورت بازخواني دوباره در ارتباطات و وحدت ها اظهارداشت: واژه «ام» در فرهنگ هاي لغت به معناي اصل، سرچشمه، ريشه، مقتدا، مراد و جمال است؛ از اين رو اتحاديه جهاني زنان مسلمان به نام بانوي دو عالم سالانه ۱۴ برنامه در داخل و ۱۴ برنامه در خارج کشور در سالروز ميلاد حضرت زهرا(س) برپا مي کند.

دبيرکل اتحاديه جهاني زنان مسلمان با بيان اينکه آيت الله موسوي جزايري در برابر پيشنهاد برگزاري همايش بانوي مهر در اهواز استقبال فوق العاده اي از خود نشان داد، افزود: جوانان ما در هم زمينه ها از جمله مد و لباس و الگوهايشان را از غرب مي گيرند و قرار است که به ترکيه طفيلي غرب به عنوان نخستين باني فدراسيون فرهنگ مدجهان اسلام داده شود.

کرماني با بيان اينکه شناخت رسالت زن مسلمان در برهه کنوني و معاصر و نحوه ايفاي رسالت مذکور هدف اصلي اتحاديه جهاني زنان مسلمان است، اظهار داشت: دنياي امروز و پيش تر اسلام به دو اصل مهم واقف است يکي اينکه انسان بي الگو و بي ولي وجود ندارد و ديگر آنکه ساده ترين شيوه براي تعليم و تربيت الگوسازي است.

وي ابراز داشت: انسان با الگوبرداري شتاب مضاعفي پيدا مي کند از اين رو دنياي استکبار گسست بزرگي ميان ايمان و عمل انسان ها و ميان عقل و فکر و قلب انسان ها با حواس ها ايجاد کرده است تا در وراي آنچه انسان مي بيند، انديشه اي نداشته باشد از اين رو آموختگان مکتب امروزي غرب مصداق عبارت‌ »هر چه ديده بيند دل کند ياد» هستند.

دبيرکل اتحاديه جهاني زنان مسلمان گفت: روانشناسان و جامعه شناسان برآنند که با تهيه فيلم هاي سينمايي و صرف هزينه هاي بي شمار ورزشکاران و بازيگران را الگو سازند؛ دنيايي که به نام اصل و عقل است اکنون تهي از هرگونه حکمت شد. اما ما نبايد اجازه دهيم آداب پوشش و حتي غذا خوردن تحت تأثير فرهنگ غرب قرار گيرد.

کرماني با بيان اينکه آمريکا با ساخت داعش از اسلام عليه اسلام استفاده کرد، افزود: چگونگي معاصرسازي چهره ها و الگوهاي ديني در ميان جامعه کنوني بسيار ضروري است و بايد راهکارهايي در این زمینه يافت.

وي وجود نازنين حضرت زهرا(س) و چشم طمع داشتن به بيگانگان براي الگوگيري را غيرقابل پذيرش بيان کرد و گفت: به جاي عمل بيشتر سخن گفتيم، با فرزندانمان صادق، صميمي، يکدل و مهربان نبوديم و اعتماد به آنها نکرديم، حرف و عمل مان همخواني نداشت و فرزندان را براي آبرو و فخر خود انتخاب کرديم نه اينکه آبروي حضرت زهرا(س) و اهل بيت(ع) باشند.

 

کرمانی شناخت اصولي و ارزشمند بزرگان دين و گفت و گو به زبان جواني براي فرزندانمان را خواستار شد و گفت: زندگاني حضرت زهرا(س) منشور حيات اجتماعي بشريت، مادرداري آن بانو منشور تربيت نسل ها براي جهانيان، شوهرداري آن بانو منشور زندگي زناشويي و خطبه فدک آن حضرت منشور آزادگان جهان است.