عضویت / ورود

اتحادیه جهانی زنان مسلمان در محکومیت نسل کشی مسلمانان میانماری بیانیه ذیل را منتشر کرد:

 

بنام خدای منتقم

انسان‌های جهان امروز متاسفانه یا خواب‌اند یا مَست‌اند و یا دیوانه که اگر جز این بود ظلم وستم و نسل کشی مردمان میانماری - صرف نظر از اینکه مسلمان باشند و یا نه- وجدانی را به لرزه در می‌آورد.

 

اتحادیه جهانی زنان مسلمان، قتل عام انسان‌های میانماری را که غالباً زن و بچه و کودک مسلمان‌اند، به شدّت محکوم و عاملان و حامیان آن را مستوجب عقوبت سنگینی می‌داند و چه زود است که خدای منتقم به دست انسان‌های آزاده جهان، انتقام این ظلم ها را بازگیرد که سازمان‌های حقوق بشری نیز یا خواب‌اند یا مست اند و یا دیوانه !!!!