عضویت / ورود

بنام خدای خوبان

دختر خوبم خانم شهلا حبیبی را از دیرباز می شناسم اما به یقین نیک نمی شناسمش.

او به ولایت دل بسته بود و به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دست بیعت صمیمانه داده بود و از این رو، با همه جان و جهانش در میدان های داخلی و جهانی حاضر بود ولی گویی یارای تحمل جناح بندی ها را نداشت و خسته از این صف بندی ها، صحنه را برای مدیریت های از ما بهتران سپرد و گوشه نشینی اختیار کرد. یادش گرامی و خاطرش عزیز

طوبی کرمانی

 

دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان