عضویت / ورود

بسم رب الصابرین

 

 

انسان های روی زمین چگونه هضم و باور کنند که انسانی بی هیچ جرم و گناهی، به زنجیر کشیده می شود؟

 انسان های روی زمین، دیگر به چه گفته ای و به کدامین عمل از منادیان حقوق بشر و آزادی، اعتماد خواهند کرد؟

 خانم مرضیه هاشمی (ملانی ایوت فرانکلین)، شما به زیبایی تحقق وعده الهی را که "ان الله مع الصابرین"، مشهود کرده اید.

 خانم مرضیه هاشمی (ملانی ایوت فرانکلین)، شما مهاجر الى الله بوده و هجران و هجرت را برای رضای خدا پذیرا بوده اید.

 خانم مرضیه هاشمی (ملانی ایوت فرانکلین)، یک عمل شما کافی بود که مورد خشم استکبار جهانی واقع شوید.

 اینکه یک زن هستید، علیرغم  ادعای تساوی حقوق بشر....

 اینکه یک مسلمان هستید، علیرغم بند 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که آزادی ادیان را یکی از حقوق بشر بنیادی می شمارد....

 اینکه یک سیاه پوست هستید، علییرغم تصویب قانون حقوق مدنی در سال 1963 میلادی که هرگونه تبعیضی براساس رنگ، مذهب و ... را ممنوع اعلام کرده است...

 اینکه یک آزادی خواه هستید و آزاده و یک انسان فهیم که زیبایی های مفهومی و مصداقی انقلاب اسلامی ایران را فهم کرده است.

 خانم مرضیه هاشمی (ملانی ایوت فرانکلین) شما به خوبی می دانید که "الیس الصبح بقریب" یعنی چه.

 آزاده در زنجیر، صبر اسطوره ای زنی چون آسیه، شایسته توست.

 اتحادیه جهانی زنان مسلمان، ضمن طلب آزادی محترمانه شما آزاده زن، حرکت دستگیری بی دلیل شما را شدیدا محکوم می نماید.

.