عضویت / ورود

 اتحاديه جهاني زنان مسلمان با نهايت اندوه و تآسف جنايت شنيع شهر زاريا در نیجریه را که علیه مسلمانان بی‌گناه صورت گرفت محکوم نموده و خواستار شناسایی ایادی امریکایی صهیونیستی و تکفیری پشت پرده در این جنایت است که توسط برخی از عناصر ارتش نیجریه با هدف ایجاد فتنه رخ داد.

اتحادیه جهانی زنان مسلمان بر انجام تحقیقاتی شفاف برای روشن شدن حقیقت ماجرا تأکید کرده و مجازات سریع مجرمان این جنایت را خواستار و سکوت مجامع بین المللی در برابر این رفتار خصمانه و تروریستی را محکوم می‌نماید. 

همچنین ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای مظلوم، برای آنان از درگاه خداوند متعال، مغفرت و آمرزش و علو درجات را مسئلت می‌نمائیم و ضمن آرزوی شفای عاجل برای مجروحین، خواستار آزادی سریع دستگیرشدگان به خصوص حضرت شیخ ابراهیم زاکزاکی می باشیم.