عضویت / ورود
فرهنگ واژه‌ها - اتحادیه جهانی زنان مسلمان - GAMWomen.org
در اين نوشتار درصدديم به بيان تعارضات وبررسي راه حل هاي ارايه شده و نواقص حقوق بشر و مقايسه آن با حقوق بشر اسلامي بپردازيم. در ضمن مروري بر حقوق افراد و اقليت ها در جمهوري اسلامي ايران خواهيم داشت و به بيان موضوع و ديدگاه اسلام و قانون اساسي ايران نسبت به حقوق اقليت ها خواهيم پرداخت. علاوه بر اينكه، قابل اجرا نبودن قوانين و بيانيه هاي منشور بشر در مورد اقليت ها در ايران بررسي خواهد شد. حال بايد ببينيم تفاوت ها و تعارضات حقوق بشر اسلامي و غرب در چيست؟ حقوق اقليت ها و افراد در حقوق…
هم دنیا مطلوب است و هم آخرت، اما ارزش آخرت بسیار بیشتر ار دنیا است و هر عاقلی هم مطلوب با ارزش ‏تر را هدف‏ گیری می‏کند.
صلح از واژه ها و مفاهیم دیر پای جوامع بشری می باشد که ریشه ی عمیقی از اندیشه های مصلحان تاریخ و متفکران و همچنین ادیان داشته است . ساختن جهانی سرشار از آرامش و همزیستی مسالمت آمیز یکی از دغدغه های جدی بشر از آغاز تاریخ زندگی خود تا دوره ی معاصر بوده است. به همین جهت در میان آراء ودیدگاههای مکاتب و متفکران بزرگ این موضوع ،از نظرگاههای مختلف به بحث و چالش کشیده شده است . صلح فراخوان ادیان مختلف بویژه ادیان توحیدی نیز بوده است .چنانکه در میان آموزه های هر دین ، آشکارا دعوت پیروان…
در این مقاله ابتدا به تاریخ تکامل خانواده از دورترین دوران تا به امروز پرداخته شده است. پس از آنکه نظریات عمده دانشمندان غربی از قبیل آنتونی پارسونز، رنه گونیک، هلموت شلسکی، و نظریه مارکسیستی به میان آمده و دیدگاه ایشان را نسبت به خانواده به اجمال بیان کرده‌ایم. در این رابطه قید شده که نظرات دانشمندان غربی را باید با نگاه به جامعه غرب در زمان خود بررسی کرد. چرا که برخی چون نظریات پارسونز که زمانی جامعه آمریکا آن را ملاک هدایت خانواده تلقی می‌کرده امروز منسوخ شده است. در ادامه از واژه قداست خانواده رفع ابهام گردیده…
بین اندیشمندان اسلامی‌و متفکران غربی در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنایی وجود دارد. یک مورد اساسی و مبنایی به تعریف قانون صحیح و معتبر برمی‌گردد. متفکران غربی قانونی را معتبر می‌دانند که موافق با خواسته‌های انسان‌ها و در راستای انسان محوری باشد، از این رو، منشاء اعتبار قانون را آراء و خواسته‌های مردم می‌دانند. بررسی اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و میثاقین و... نشان می‌دهد که اینان، محور تمام تصمیم گیری‌ها را امیال نفسانی افراد می‌دانند و در واقع امیال نفسانی مشترک بین غربی‌ها را در قالب قوانین و به نام حقوق بشر جای داده اند.