عضویت / ورود

سین برنامه

• سخنرانی و خوش آمدگویی خانم دکتر کرمانی 

• سخنرانی خانم آمساتو ساوسی دیبیه مشاور رییس جمهور سنگال در حقوق بشر و وزیر امور زنان، خانواده و کودک سنگال

• سخنرانی جناب آقای دکتر طلال العتریسی استاد دانشگاه لبنان

• خانم سردار اصلانی رئیس جامعه بسیج زنان کشور

• سخنرانی خانم آنا ستامو رییس جامعه مسلمانان یونان

• سخنرانی خانم کمال زاده فرماندار قشم

• سخنرانی آقای دکتر جابر الجابری شاعر عراقی 

• سخنرانی خانم شریفی مشاور وزیر و مدیر کل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه 

• سخنرانی خانم دکتر ماهروزاده مشاور علوم، تحقیقات و فن‌آوری در امور زنان و خانواده و رئیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام 

• سخنرانی  آقای دکتر متکی معاونت بین الملل مجمع جهانی تقریب و وزیر امور خارجه سابق

سخنرانی ها

سخنراني خانم دکتر کرمانی

سخنرانی خانم آمساتو ساوسی دیبیه

نتایج و دستاوردها

در این نشست علمی، سخنران بر موارد ذیل تاکید داشتند:

• زنان و دختران ابتدا باید ارزش ها را بشناسند و حفظ کنند و تلاش کنند به آنها عمل کنند. اگر از ارزش ها صحبت می کنند و ارزش های دیگر همه آنها در خانه و با حضور مادر تجلی می یابد. 

• آنچه که امروز به عنوان اسلام نشان داده می شود صحیح نیست چرا که الگوهای منفی در بین مسلمانان وارد شده است  و مهم است که دیدگاه های جوانان را نسبت به اسلام تصحیح کنیم.

• امروزه الگو در قالب شخص نیست بلکه در قالب اندیشه است..

• الگوها را نمی توان دستوری انتخاب کرد. جوان باید نسخه حقیقی خودش را باید در جامعه پیدا کند.

• رهبران دینی حاضر در جوامع اسلامی باید خودشان در عمل و سخن الگوی مجسم باشند ، اما با مهارت ها و دانش جدید و اسلام پویا را به جوانان تعلیم بدهند.

تصاویر

 

نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)
نشست علمی- بین المللی فاطمه، بانوی مهر – ام ابیها (علیهم السلام)