عضویت / ورود
نویسندگان: 

- -

مشخصات نویسندگان:

 

مراکز تهیه کننده:

 

 

چکیده

 

 انتظار مفهومی عمیق و سازنده در پهنه غیبت است. بشر در مسیر انتظار با الهام از هدایت الهی به امتداد رسالت می اندیشد وحرکت بالنده ای به سوی جامعه توحیدی و امت واحده موعود در پیش می گیرد. از این رو انتظار در عصر غیبت از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و ترسیم گر سیمای انسان هایی است که در بستر تاریخ و جامعه به سوی رشد و تکامل ره می سپارند و بلوغ اجتماعی بشر را به ارمغان می آورند. در بستر انتظار ، تربیت، هدایت، آمادگی ، تکامل، بلوغ، فرد و جامعه منتظر و بسیاری امور دیگر نهفته است. در این میان فرد منتظر، نقطه اصلی و محور اساسی جامعه منتظر می باشد که مفهوم انتظار و امور نهفته در آن را عینیت می بخشد.فرد منتظر هر زن یا مردی را در بر می گیرد که در این مسیر مقدس قرار گرفته و در پرتو اندیشه مهدویت به امید روزی است که عدل گسترده شود و به مهدی موعود پیوسته و زمینه ساز ظهور باشد. از آنجا که نیمی از پیکره بشریت را زنان می سازند و زنان نقشی بی بدیل و پر اهمیت در جریان انتظار دارند، در این مجال به زن در پهنه انتظار و جامعه مهدوی می پردازیم.

 

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • برگزیده‌ها

Developed in conjunction with Ext-Joom.com