عضویت / ورود
نویسندگان: 

مریم کمالی

مشخصات نویسندگان:

 

مراکز تهیه کننده:
چکیده

انسان، موجودی مدنی‌الطبع نامیده شده و همواره با همنوعانش در ارتباط بوده، در واقع این ارتباط ریشه در نیاز او به ارتباطات اجتماعی دارد، همین نیاز سبب شکل‌گیری اجتماعات انسانی، شهرها و جوامع شده و در گذر زمان و ادوار زندگی انسان متحول و متطور گشته است. بشر، در دوره‌های گوناگون برای تسهیل ارتباطات اجتماعی خود دست به اختراعاتی از جمله، تلفن، تلگراف، تلوزیون، ماهواره و اینترنت زده است. شبکه‌های اجتماعی که زاده وب هستند، نیز از همین دست است.حضور در اجتماع یک رابطه‌ دو سویه است، از یک سمت فرد با تمام مختصات فردی خویش، اخلاق، تربیت، روحیات و استعداد و توانایی‌هایش بر اجتماع خود تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، از جامعه خود رنگ می‌پذیرد و ترکیب این دو ـ خصوصیات فردی و اکتسابات اجتماعی سبک زندگی او را می‌سازد. اینترنت و خاصه شبکه‌های اجتماعی تأثیری مستقیم بر سبک زندگی افراد دارد. زنان نیز به عنوان بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که روز به روز بر تعدادشان اضافه می‌شود از این تأثیر، دور نیستند و ناخودآگاه تحت تأثیر اجتماعات مربوط به این شبکه‌ها قرار می‌گیرند.  تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر زندگی زنان در جامعه در این مقاله بررسی شده است.

منبع:

مهرخانه

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • برگزیده‌ها

Developed in conjunction with Ext-Joom.com