عضویت / ورود

اهداف

1. نشر فرهنگ تقریب بین مذاهب و احترام به اندیشه دیگران

2. آشنا نمودن زنان متفکر و نخبه و مسلمان جهان با یکدیگر و ایجاد تفاهم بیشتر میان آنها در زمینه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

3. استفاده از ظرفیت های بالقوه  و بالفعل زنان فعال، متفکر و نخبه و مسلمان جهان

4. ایجاد همگرایی میان جمعیت های فعال زنان مسلمان جهان با سیاست گذاری، تدوین و تصویب طرح ها و برنامه های آگاهی بخش مرتبط با زنان در حوزه های تقریبی 

5. معرفی و تبیین چهرة واقعی، حقوق و مسئولیت های زنان مسلمان از دیدگاه مذاهب اسلامی و دفاع از کرامت انسانی و جایگاه محوری زن بر مبنای تعالیم عالیه اسلام با تأکید بر نقش محوری خانواده، اخلاق و فرهنگ در تحولات اجتماعی

6. معرفی مفاهیم و دیدگاه های جدید درخصوص ارتباط میان دین مبین اسلام و مسائل مربوط به حقوق بشر و تنوع فرهنگی و نقش زنان در آن

7. تحکیم مبانی امنیت و صلح جهانی و ارتقاء حقوق بشر بویژه زنان 

 

وظایف

این اتحادیه اهداف خود را از طرق زیر تحقق می بخشد:

1. انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت سازماندهی برنامه های تخصصی تقریبی و تهیه و تدوین راه کارها برای مشارکت در اجرا و توسعه طرح‌های مشترک 

2. ایجاد شبکه غیر مجازی زنان فعال اجتماعی ، پویا و تأثیرگذار در مجامع بین المللی 

3. سازماندهی دوره های کوتاه  مدت آموزشی،کارگروه ها، سمینارها، همایش ها و میزگردها جهت تبیین واقعیت های اسلام در خصوص جایگاه حقوق و مسئولیت های زنان تحقق اهداف اتحادیه

4. انتشار کتب، مجلات و نشریات دوره ای، تدوین فیلم نامه و تسهیل تولید فیلم مستند و سینمایی، تولید نرم افزارهای رایانه ای و توزیع آنها میان کارشناسان و متخصصان فعال زن و خانواده و برای تضارب آرا و تعامل اندیشه ها و رفع تقابل ها وتضادها 

5. تأکید بر تأسیس موسسات و انجمن های خیریه و شرکت ها و موسساتی با موضوع فعالیت فرهنگی، مالی، حقوقی، توریسم و اقتصادی جهت تأمین هزینه های مربوط به اتحادیه از جمله کمک به محرومین

 

در عرصه ی فضای مجازی:

معرفی زنان شاخص جهان، تقدیر و اعطای نشان افتخار بین المللی به آنان 

- تسهیل دسترسی عموم در سطح جهان به برنامه ها و فعالیت های زنان خیّر، کارآفرین، فعال، فرهیخته و تأثیرگذار مسلمان درقالب اشخاص حقیقی وحقوقی 

- راه اندازی شبکه ای اجتماعی مجازی و اینترنتی کارآمد برای تسریع در تبادل نظر و هم اندیشی بین زنان مسلمان

- تهیه و انتشار به‌ هنگام اخبار الکترونیکی از دستاوردها و فعالیت های زنان نخبه و مسلمان و نیز سازمان های مرتبط با آن

- تأسیس مراکز علمی، آموزشی و دانشگاه های بین المللی زنان نخبه و مسلمان 

- تشویق و تسهیل مشارکت زنان مسلمان درعرصه های بین المللی برای تأسیس و راه اندازی، یا مشارکت درشبکه های اجتماعی از جمله رادیو، تلویزیون و ماهواره جهت تسریع در نیل به اهداف اتحادیه